Aktualności‎ > ‎

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

opublikowane: 21 lis 2022, 23:28 przez witoszyce szkola

Góra, dnia 21 listopada 2022 r.

OZ.966.2.13.5.2022.BN
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia w propagowaniu materiałów informacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. W Polsce działania kampanijne koordynuje Narodowy Instytut Leków w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministra Zdrowia. 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską, obchodzony jest corocznie dnia18 listopada.

W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r. 

Obie kampanie mają na celu zwrócenie uwagi oraz podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozpowszechniania się odporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenie u ludzi.

Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu odporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy w propagowaniu przekazu Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach/Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach 2022 poprzez umieszczenie na stronach internetowych Państwa instytucji informacji o kampanii oraz elektronicznej wersji materiałów informacyjnych w postaci plakatu, ulotki, wystawy tematycznej.

Rozpowszechnienie materiałów kampanijnych będzie stanowiło ważne wsparcie                                      w propagowaniu wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków jak również problemu zjawiska antybiotykoodporności.

Materiały informacyjne Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępne są pod adresami:

 

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

https://www.nfz.gov.pl/antybiotyki-stosuj-z-rozwaga/europejski-dzien-wiedzy-o-antybiotykach/

http://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Górze

mgr inż. Jarosław Szypiłło


Comments