Aktualności‎ > ‎

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2016 – 2017 oraz 70 – lecie Szkoły Podstawowej w Witoszycach

opublikowane: 13 wrz 2016, 14:02 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 13 wrz 2016, 14:06 ]

Był taki wrzesień, kiedy szkoły nie doczekały się uczniów. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. Nie zapominamy o tych, którzy w tamtym okresie oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski, wpisali się w karty naszej historii wielkością i sławą. W związku z przypadającą dzisiaj 77 rocznicą wybuchu II wojny światowej, uczcijmy minutą ciszy poległych w czasie działań wojennych, tych, którzy przelali krew za wolność Ojczyzny!

Tymi słowami po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  rozpoczęła się  uroczystość Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 oraz 70 lecia Szkoły Podstawowej w Witoszycach. Gospodarzem  uroczystości była Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, którą przywitano bardzo serdecznie, a w jej imieniu  przywitano  przybyłych  gości w osobach: Pana Jana Głowę – Wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawiciela  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Pana płk Piotra Mieleńczuka – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Głogowie, Pana Piotra Wołowicza Starostę Górowskiego. Pana Pawła Niedźwiedzia Wicestarostę Górowskiego, Pana Jana Rewersa – Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego, Pana Jerzego Kubickiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry wraz z Radnymi, Pana Andrzeja Rogalę – Zastępcę Burmistrza Góry, Pana Andrzeja Rękosiewicza – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko –Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Pana Bernarda Bazylewicza – Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  w Górze, Księdza Prałata Arkadiusza Wysokińskiego – Dziekana Dekanatu Góra Śląska – zachód, Księdza kanonika Jarosława Grabarka – Proboszcza  pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie, Księdza Kanonika Stanisława Orłowskiego – Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzie Górowskiej, Pana Henryka Adamusa Prezesa Związku  Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych - wraz z kombatantami, Panią Władysławę Zakaszewską – Prezes Związku Sybiraków Oddziału w  Górze, Panią Reginę Kumala – Prezes Zarządu Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Panią Jolantę Wrotkowską – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ujście Baryczy, Panią Edytę Klimczak – Dyrektora PKO Banku Polskiego Oddział 1 w Górze, Pana Pawła Szejnkienig – przedstawiciela OSI POLAND FOODWORKS, Dyrektorów Placówek Oświatowych, Kierowników  jednostek samorządowych  Gminy Góra, Byłych Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Witoszycach, Dyrektorów  szkół z  zaprzyjaźnionej Gminy Niechlów i Jemielno, Sołtysów wsi:   Witoszyc, Chróściny, Radosławia  i Nowej Wioski, Byłych i obecnych pracowników Szkoły Podstawowej w Witoszycach, Uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola w Witoszycach wraz z rodzicami, licznie przybyłych Absolwentów Szkoły Podstawowej w Witoszycach, Sponsorów i przyjaciół szkoły, media.

          Po przywitaniu  głos zabrała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która  w swoim wystąpieniu przypomniała, że dzisiejsza data, to nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale również tragiczny czas w historii Polski i Europy. Pamięć ofiar II wojny światowej została uczczona złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Wolności w Górze. Poza inauguracją roku szkolnego, szkoła w Witoszycach obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji Burmistrz Góry podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i tym obecnym i tym już nieobecnym za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie drugiego człowieka, za niezwykłą postawę, zaangażowanie, za cierpliwość i wytrwałość. Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi życzyła, aby praca przebiegała w stabilnej atmosferze, która ułatwia realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Życzenia powędrowały również do uczniów oraz rodziców. Na ręce Dyrektora Szkoły Leszka Steckiego Burmistrz Góry wręczyła również kwiaty oraz bon wraz z podziękowaniami i gratulacjami. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Następnym  punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania dwóm nauczycielkom z gminy Góra – Małgorzacie Kubickiej oraz Marcie Krupie. Ceremonię ślubowania poprowadziła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabela Baranowska, a akty mianowania wręczyła Burmistrz Góry wraz  z Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Górze Mariolą Żywicką.

             Po ceremonii głos zabrał Dyrektor Szkoły Leszek Stecki, swoje wystąpienie rozpoczął tymi słowami: 

Człowiek nie może żyć tylko dla siebie - nie wolno mu tego pod grozą własnego nieszczęścia.

Żyć to właśnie działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie... pomagać w czasie pokoleniom przyszłym.

                                                                                                                                                               Władysław Reymont

Jest mi niezmiernie miło, że w takim zacnym gronie  odchodzimy Gminną Inaugurację Roku  Szkolnego 2016 – 2017 oraz Jubileusz 70 lecia Szkoły Podstawowej w Witoszycach. Z wielkim   wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojej obecności.

Czuję się zaszczycony, że to właśnie naszej szkole Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz powierzyła organizację Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego oraz  Jubileuszu 70 lecia  Szkoły. Jubileusz  jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostaną w pamięci, a gwar dzieci i młodzieży   przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.  Dzisiaj do nas przemawia stary nowy korytarz, stare odnowione mury i nowa część szkoły która  łączy  przeszłość z teraźniejszością. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza Jubilatka. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele czy też jako pracownicy obsługi. Dzisiejszy dzień potwierdza, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – pracownicy , wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci. 

          Szanowni Państwo, jestem przekonany, że dzisiejszy dzień będzie też świętem absolwentów – przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót  po latach do szkoły to  powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Ta Wasza stara  szkoła zostaje w waszej pamięci bowiem upływ czasu dokonał wiele  zmian , szkoła  jest niewątpliwie inna stare mury połączono z nowymi. Obiektywnie musimy przyznać, że wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej, Państwo, swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy – zapewniam , że nie  ale wiem, że na pewno przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zajrzycie w stare kąty, by szukać w nich wspomnień.

Drodzy Państwo, skupmy się dziś na przeszłości naszej Jubilatki, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość. Co więc widziały i słyszały te  mury? Zapraszam  na wycieczkę do krainy historii, po części artystycznej do budynku szkoły. Następnie dyrektor złożył podziękowania dla, Burmistrz Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz, Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Paa Jerzego Kubickiego. Z Okazji 30-  lecia pracy zawodowej Pan Dyrektor Leszek Stecki wspólnie z Panią Burmistrz Ireną Krzyszkiewicz wręczyli  Pani Jadwidze Bretsznajder nagrodę Jubileuszową.

Kolejne podziękowania kieruję do pracowników szkoły:

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi obecnie pracującym za wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów.

Do byłych dyrektorów skierował te słowa:

Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Składam ogromne podziękowania za przybycie na dzisiejszą uroczystość dla: Pani Teresy Połanieckiej, Pana Józefa Stadnika, Pana Jana Białego, Pani Czesławy Zabłockiej, Pani Beaty Pony, Pani Barbary Czarnej.

         Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili nas do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Podziękowania otrzymali: Pani Jadwiga Tchórzewska, Pani Janina Stadnik, Pani Janina Głowacka,Pani Irena Wołowicz, Pani Róża Matyla, Pan Kazimierz Bobowski  absolwent, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Kwartnik. Dyrektor Leszek Stecki podziękował sponsorom oraz sympatykom szkoły podziękowania otrzymali: Monika i Grzegorz Siekanowicz,  Barbara i Andrzej Banasiewicz, Anna i Paweł Kaźmierczak, Agnieszka i Andrzej Kurzawa, Marzena i Leszek Ciastoń, Joanna Przyłucka Jurga, Julita Kaźmierczak, Aneta Śliwiak, Józefa Sredniawa, Katarzyna Maksymczuk, Danuta Piwowarska Berus, Piotr Antkowiak.

        Nadszedł czas na gratulacje i życzenia dla szkoły. Na ręce Dyrektora Leszka Steckiego życzenia złożyły delegacje uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, delegacja Absolwentów szkoły, dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół oraz liczna reprezentacja przybyłych gości. To były bardzo wzruszające chwile. Padło wiele ciepłych słów pod adresem naszej szkoły.

       Po zakończeniu części oficjalnej odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie szkoły oraz przedszkola pod kierunkiem nauczycieli.

             Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli ogrom pracy w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za przygotowanie wystawy poświęconej 70-leciu szkoły, dekorację  sali , część artystyczną oraz oprawę muzyczną.

       Po zakończeniu uroczystości zaproszono wszystkich do gmachu szkoły na zwiedzanie wystaw oraz poczęstunek. Przeżyjmy to jeszcze raz zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.


https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

Comments