Aktualności‎ > ‎

II Górowski Koncert Moja Ojczyzna

opublikowane: 22 maj 2018, 14:20 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 22 maj 2018, 14:24 ]
    
20 maja 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze odbył się II Górowski Koncert „Moja Ojczyzna”. Koncert odbył się pod honorowym patronatem Burmistrz Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz. Organizatorem Koncertu był Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach. Współorganizatorami  byli: Urząd Miasta i Gminy w Górze,
Dom Kultury w Górze, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi KRESOWIAK, Rady Rodziców Placówek Oświatowych Gminy Góra.

Pieśnią patriotyczną Rota  (wiersz napisany przez Marię Konopnicką w 1908r.)  w wykonaniu nauczycielskiego Chóru Pro Bono o godzinie 14 rozpoczął się II Górowski Koncert Moja Ojczyzna.  Prowadząca koncert Pani Agnieszka Wesołowska w imieniu Burmistrz Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz
i Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im Władysława Reymonta w  Witoszycach Pana Leszka Steckiego przywitała przybyłych gości którzy zasiedli na sali widowiskowej Domu Kultury w Górze. Swoją obecnością zaszczycili nas: w imieniu Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego przybyła Pani Emilia Janiszak Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Piotr Wołowicz Starosta Górowski, Ryszard Pietrowiak wice przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi, Jerzy Kubicki Przewodniczący Rady Miejskiej Góry wraz z radnymi, ks. Henryk Wachowiak – Parafia pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Dziekan Dekanat Góra Śląska – zachód, ks Janusz Bobowski – proboszcz parafii pod wezwaniem  Św. Wawrzyńca w Czerninie, Piotr Bojko – Dyrektor Zespołu Barwinok z Winnicy na Ukrainie,  Grażyna Orłowska Sondej Redaktor TVP Polonia wraz z ekipą telewizyjną,
w imieniu Piotra Antkowiaka Dyrektora  FOODWORKS POLAND przybyła Aleksandra Cencora, Anna Kolibek Kierownik PT KRUS w Górze, Barbara Chrystman- Kurzawa przedstawiciel  Nadleśnictwa Góra Śląska, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Sołtysi Wsi, Henryk Adamus Prezes Związku Kombatantów w Górze wraz z kombatantami. Prowadząca przywitała bardzo serdecznie wszystkich  przybyłych na koncert. 

         Po powitaniu obejrzeliśmy taniec Narodowy Polonez  w wykonaniu uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej w Witoszycach pod kierunkiem Pani Jadwigi Bretsznajder i Małgorzaty Szylin.

Następnie głos zabrała  Burmistrz Góry  Irena Krzyszkiewicz oraz zaproszeni goście: Pani Grażyna Orłowska Sondej, Pan Piotr Bojko i Pani Emilia Janiszak.  Po przemówieniach swój występ rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Barwinok z Winnicy na Ukrainie.

Na zakończenie II Górowskiego Koncertu Moja Ojczyzna tymi słowami prowadząca zwróciła się do przybyłych na koncert:

W imieniu Organizatorów składam serdeczne podziękowania Pani Burmistrz Góry Irenie Krzyszkiewicz, Pani Danucie Piwowarskiej Berus Dyrektor Domu Kultury w Górze, Przewodniczącym Rad Rodziców i  rodzicom Placówek Oświatowych Gminy Góra, Szczególne podziękowania kierujemy do Rodzin które przyjęły dzieci i młodzież z zespołu Barwinok oraz opiekunów zespołu wraz z kierowcami. Gorąco dziękujemy kierownictwu zespołu Barwinok, Panu Piotrowi Bojko i opiekunom. Pięknie dziękujemy członkom zespołu Barwinok za wyśmienity koncert (cudowny spektakl – przedstawienie). Dziękujemy dzieciom i opiekunom Szkoły Podstawowej w Witoszycach za pięknie wykonanego Poloneza. Serdecznie dziękujemy nauczycielskiemu Chórowi Pro Bono. Gorąco dziękujemy wszystkim tym którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu koncertu. Organizatorzy dziękują wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z opiekunem. Dziękujemy Państwu za przybycie. Osobne podziękowania kierujemy do Pani Grażyny Orłowskiej Sondej redaktor TVP Polonia i ekipie telewizyjnej.


https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

Comments