Aktualności‎ > ‎

Konkurs plastyczny

opublikowane: 30 wrz 2016, 04:27 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 12 paź 2016, 03:04 ]

Z okazji Święta Drzewa zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym , zgodnie z regulaminem zamieszczonym poniżej.


Regulamin konkursu plastycznego

 „Szczęśliwe drzewo, szczęśliwe drzewa” 2016

 

 CELE KONKURSU

1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

4. Wzbogacenie obchodów „Święta Drzewa”

 

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas: przedszkole,  I -VI.

2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną

3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne:

     -   przedszkole, klasy I-III

                  -  technika pracy dowolna

                  -   format pracy - kartka A4

 

4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika /Na odwrocie pracy/

5. Termin wykonania prac „Szczęśliwe drzewo, szczęśliwe drzewa ” w terminie do dnia 06

    października 2016.

 

OCENA PRAC

1. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa .

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

                 -   przedszkole,  klasy I  - III

                  -  klasy IV-VI

 

KRYTERIA OCENY

                - Estetyka wykonanych prac.

                - Oryginalność, pomysłowość.

                - Zgodność pracy z tematem.

                   - Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

 NAGRODY

 W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody  rzeczowe ufundowane przez  

  Koło Łowieckie „Szarak” w Wałbrzychu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie na

    stronie internetowej szkoły..

2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu

 


Comments