Aktualności‎ > ‎

Konkurs plastyczny z okazji Sprzątania Świata

opublikowane: 21 wrz 2017, 05:14 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 29 wrz 2017, 08:22 ]
Z  okazji  SNie ma śmieci - są surowce!przątania Świata ogłaszam konkurs Fundacji Nasza Ziemia:    
1. Konkurs rozpoczyna się 01.09.2017r. i trwa do 29.09.2017r. włącznie.(o zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego).
2. Zadaniem konkursowym jest przesłanie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, której tematem będzie interpretacja hasła tegorocznej Kampanii Sprzątanie świata - Polska 2017 - Nie ma śmieci - są surowce
3. Zadanie konkursowe powinni zgłosić pracę w ramach zadania konkursowego do jednej z trzech kategorii wiekowych:
I kategoria: przedszkolaki i uczniowie klas zerowych,
II kategoria: uczniowie klas 1-3,
III kategoria: uczniowie klas 4-7.
Prace będą przesłane grupowo od wszystkich uczestników z  naszego przedszkola i  szkoły, Termin oddania prac do wychowawcy lub p. Czesławy Zabłockiej - 27 września- środa za tydzień.

 W dniu 29 września  2017 r. do  Fundacji „Nasza Ziemia” zostały wysłane prace przygotowane przez uczniów naszego Zespołu. Oto autorzy wysłanych prac konkursowych:

1.       Grupa Kubusie wykonała przestrzenną pracę grupową.

2.        Klasa I-  Natalia Gil, Amelia Prokopczyk i Zuzia Góra

3.       Klasa III- Lena Halaberda

4.       Klasa IV- Zuzia Żygadło , Tomek Kaźmierczak

5.       Klasa VI- Dobrosława Kwartnik, Martyna Wróbel

Dziękujemy za zainteresowanie  i życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na wyniki!                                                                                                                                            Czesława Zabłocka
Comments