Aktualności‎ > ‎

Konstytucja 3 Maja

opublikowane: 5 maj 2017, 03:29 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 8 maj 2017, 13:36 ]
Dnia 5 maja odbył się uroczysty apel z okazji 226  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klasy V pod opieką p. Agnieszki Kożyczak i Wioletty Koszackiej-Gęstwy przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego oraz hymnu szkoły, po którym odbyła się część artystyczna. Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia.
3 maja 1791 roku król Stanisław August i przywódcy stronnictwa patriotycznego zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację. Konstytucja 3 Maja, miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej formy ustroju państwa.Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 nowej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia.Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.
Król Stanisław August 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej, oraz polecił zaprzestać działań wojennych.

Rocznica ta, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Podczas apelu została wyświetlona prezentacja ukazująca wydarzenia z tego okresu, którą uczniowie oglądali z powagą i zaciekawieniem.

Po zakończonej części artystycznej wręczono dyplomy uczennicom biorącym udział w szkolnym konkursie wielkanocnym "Na najładniejszą pisankę".

Laureatkami konkursu były uczennice klas IV-VI.
I miejsce zdobyła Patrycja Ślubowska uczennica klasy VI
II miejsce zdobyła Zuzanna Ślosarczyk uczennica klasy IV
III miejsce zdobyła  Martyna Wróbel uczennica klasy V
Przyznano również dwa wyróżnienia dla Martyny Leszko uczennicy klasy IV, oraz Aleksandry Grabowskiej uczennicy klasy V.

                                                                                                                                                    Lilia Burdziłowska

                                                                                                                                                    Wioletta Koszcka-Gęstwa https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

Comments