Aktualności‎ > ‎

Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia

opublikowane: 9 lis 2017, 01:35 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 9 lis 2017, 01:40 ]

 

       Delegacja Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach miała zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w dniach od 03.11.2017r. do 05.11.2017r. w bardzo ważnym  dla Polaków miejscu i momencie jakim było odsłonięcie odnowionego pomnika II Żelaznej Brygady w Pasiecznej na Ukrainie. Jesteśmy  bardzo dumni z tego, że  nasz Sztandar po raz pierwszy opuścił granice Rzeczpospolitej Polski i oddał honory młodym legionistom którzy oddali życie w walce o niepodległość Polski. W uroczystościach uczestniczyło osiem pocztów sztandarowych z województwa dolnośląskiego oraz dwa z Lwowa.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 4 listopada 2017r. od wprowadzenia sztandarów na cmentarz w Pasiecznej. W otoczeniu mogił i w pełnym słońcu sztandary oddały honory poległym w walce o niepodległość. Swoją obecnością zaszczycili: ekscelencja Biskup  Archidiecezji Lwowskiej Leon Mały, kanclerz Kurii Lwowskiej ksiądz Władysław Grymski, konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski, ojciec Franciszkanin Bronisław Staworowski z Krakowa, proboszcz parafii katolickiej w Nadwórnej ks. Igor Hawrysyk, proboszcz parafii grekokatolickiej, wicedyrektor TV Polonia  Pan  Filip Frąckowiak, szef działu marketingu Pan Jacek  Borowski, członkowie  Zarządu Fundacji Studio Wschód: Pani redaktor Grażyną Orłowską-Sondej oraz Pan  Jan Matkowski, wicestarosta  Powiatu Legnickiego Pan Kazimierz  Burtny,  przedstawiciele władz lokalnych: starosta Powiatu Nadwórniańskiego,  Mer  Miasta Nadwórna, Sołtys Pasiecznej, architekt  Miasta Nadwórna  twórca obecnego kształtu pomnika, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Ukraina „Nadwórna”, prezes Stowarzyszenia Rzecz Karpacka, przedstawiciele  Związku Strzeleckiego „Strzelec z Lwowa, wicedyrektor szkoły w Pasiecznej Pan Roman Sadruk, członkowie Zespołu Podolski Kwiat z Koziatyna prowadzony przez p. Natalią Czajkowską, który przebył  500km aby uświetnić  uroczystość, dyrektor  szkoły polskiej w Kołomyi i prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Karpińskiego w Kołomyii Pani Stanisława Patkowska- Kołusenko, która przybyła na  uroczystość wraz z dziećmi z polskiej szkoły oraz mężem Włodkiem Kołusenko, inżynierem nadzorującym prace nad renowacją pomnika, rodacy, którzy pielęgnują polskość na Kresach Wschodnich.

             Po przemówieniach i poświęceniu pomnika II Żelaznej Brygady ( zwanej również Karpacką) mieliśmy okazję  porozmawiać z rodakami tam mieszkającymi dbającymi o polską tożsamość narodową. Nasi rozmówcy nie kryli wzruszenia widząc tak dużą grupę  wolontariuszy z Polski. W kolejnym dniu tj. piątego listopada 2017r. poczty sztandarowe uczestniczyły we mszy Św. w Nadwórnej, po której odbyło się krótkie spotkanie z rodakami. Około godziny 1430 udaliśmy się w drogę powrotna do Polski po drodze odwiedziliśmy Lwów, w godzinach rannych przybyliśmy do Witoszyc pełni wrażeń pożegnaliśmy się z uczestnikami pobytu na Ukrainie.

             W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Burmistrz Góry Pani Irenie Krzyszkiewicz za umożliwienie uczestnictwa w tym bardzo ważnym dla Polaków momencie jakim jest krzewienie polskości na terenach Ukrainy dawnych terenach Polski. Serdecznie dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, rodzicom, uczniom placówek oświatowych Gminy Góra za włączenie się w zbiórkę zniczy „Podaruj znicz na Kresy” w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia. (znicze zapłonęły na mogiłach pozostawionych bez opieki na Kresach). Dziękuję uczniom za trud jaki włożyli uczestnicząc w tej uroczystości z dala od domu rodzinnego, rodzicom składam podziękowania za wyrażenie zgody na reprezentowanie naszej społeczności przez ich dzieci w bardzo trudnym wyjeździe na Kresy. Pani Grażynie Orłowskiej Sondej dziękuję za docenienie naszych starań mających na celu ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie i krzewienie ducha patriotyzmu.

                                                                                                                                    Leszek Stecki opiekun grupy
https://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

 


Comments