Aktualności‎ > ‎

OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W WITOSZYCACH

opublikowane: 23 paź 2018, 14:04 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 23 paź 2018, 14:12 ]
W dniu 19 października 2018 r. w Centrum Kulturalno – Sportowym w Witoszycach odbyło się uroczyste otwarcie Wielofunkcyjnego Boiska Sportowego.

Część oficjalną rozpoczął piękny taniec z szarfami w wykonaniu uczniów klasy I. Na początku powitano gospodarza uroczystości Burmistrz Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz.W imieniu Burmistrz Góry powitano:

Radnego Województwa Dolnośląskiego Pana Tomasza Pilawkę,

Koordynatora do spraw Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Urzędzie Marszałkowskim Pana Piotra Iskrę,

Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Panią Beatę Pawłowicz,

Radcę prawnego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu Pana Jacka Grygotowicza,

Starostę Powiatu Górowskiego Pana Piotra Wołowicza,

Przewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego Pana Jana Rewersa,

Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry wraz z radnymi Pana Jerzego Kubickiego,

Zastępcę Burmistrza Góry Pana Andrzeja Rogalę,

Skarbnika Góry Pana Marka Balowskiego

Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Górze – Pana Andrzeja Rękosiewicza,

Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych Pana Andrzeja Wałęgę,

Dyrektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze Pana Jarosława Szypiłło,

Proboszcza Parafii pw. św. Michała Archanioła w Chróścinie ks. kanonika Jarosława Grabarka,

Proboszcza Parafii pw. Krzyża Świętego w Kłodzie Górowskiej ks. kanonika Stanisława Orłowskiego,

Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Górze Panią Elżbietę Łukaszewicz-Nowakowską,

Dyrektorów, prezesów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Góra i Powiatu Górowskiego, a także naczelników wydziałów oraz kierowników biur w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze oraz Starostwie Powiatowych w Górze,

Komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w Górze Panią Zofię Świerszcz,

Prezesa Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wraz z kombatantami Pana Henryka Adamusa,

Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Górze Pana Mieczysława Głuszkę,

Przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Górze Pana Macieja Szymczaka,

Przedstawicieli Zakładu Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Pana Marka  Przybylskiego, sołtysów, rodziców, mieszkańców oraz wszystkich, którzy przybyli na tak ważne dla społeczności lokalnej wydarzenie.

 

Następnie głos zabrała Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz, która złożyła podziękowania wszystkim tym, dzięki którym ta inwestycja została zrealizowana na czele z Marszałkiem Cezarym Przybylskim i radnym Sejmiku Dolnośląskiego na czele z Panem Tomaszem Pilawką za otrzymane dofinansowanie inwestycji, Panu Staroście Powiatu Górowskiego Piotrowi Wołowiczowi za wydanie pozwolenia na budowę inwestycji. Podziękowania skierowała również radnym Rady miejskiej na czele z Przewodniczącym Panem Jerzym Kubickim, a także sołtysom Chróściny Pani Katarzynie Maksymczuk oraz Witoszyc Pani Józefie Średniawa jak i mieszkańcom wsi.  Serdeczne podziękowania Pani Burmistrz skierowała w stronę Dyrektora ZSPiP w Witoszycach Pana Leszka Steckiego za zaangażowanie w realizację inwestycji.

Wszystkim mieszkańcom, młodzieży oraz uczniom Pani Burmistrz życzyła przyjemnego korzystania z pięknego obiektu, realizacji sportowych pasji oraz rozwijania tężyzny fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Dyrektor ZSPiP w Witoszycach Pan Leszek Stecki w przemówieniu wyraził radość, zadowolenie i dumę, która towarzyszyła nam  wszystkim w tak uroczystym dniu. Życzył, by te uczucia towarzyszyły naszym poczynaniom nie tylko dzisiaj, ale w każdym dniu szkolnych potyczek, przedsięwzięć oraz realizacji marzeń. Wręczając symboliczne bukiety kwiatów Pan Dyrektor złożył serdeczne podziękowania Burmistrz Góry Pani Irenie Krzyszkiewicz oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Jerzemu Kubickiemu. Podziękował również wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

Wyraził również słowa wdzięczności dla sponsorów wspierających naszą placówkę: Pani Anecie Śliwiak Kwiaciarnia „Hortensja” w Górze, Pani Julicie Kaźmierczak Ranczo Radosław. Państwu Halinie i Zdzisławowi Styczyńskim Kwiaciarnia Zdzich-pol w Górze.

 

Po przemówieniach społeczność szkolna, rodzice oraz pracownicy szkoły złożyli podziękowania dla Burmistrz Góry Pani Ireny Krzyszkiewicz.

 

W dalszej części prowadzące uroczystość zaprosiły wszystkich zebranych gości do obejrzenia występu artystycznego naszych dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej.

Dzieci z przedszkola pod opieką Pani Marii Kołtowskiej zaprezentowały taniec z szarfami.

Uczniowie szkoły podstawowej pod opieką Pani Marty Hołowni – Dziewic zaprezentowali taniec w workach oraz piękny pokaz gimnastyczny. Przedstawiciele szkoły podstawowej w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli przyrzeczenie.

Ostatnim, lecz równie ważnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez gospodarza imprezy Burmistrz Góry Panią Irenę Krzyszkiewicz,i zaproszonych  gości. Poświęcenia nowo otwartego wielofunkcyjnego boiska sportowego dokonał ksiądz proboszcz Jarosław Grabarek i księdz proboszcz Stanisław Orłowski.

Dyrektor ZSPiP w Witoszycach Pan Leszek Stecki zaprosił do oddania pierwszego strzału na bramkę. Następnie wszyscy zgromadzeni goście udali się na poczęstunek do budynku szkoły.

Całej imprezie towarzyszyła bardzo dobra atmosfera. Oprawa muzyczna, jak również przygotowana odpowiednia dekoracja nadawała temu wydarzeniu niezwykłą rangę. Wszyscy czekamy z wielkim zniecierpliwieniem na nowe talenty sportowe, które rozwiną swoje skrzydła, być może, na naszym boisku. Życzymy samych sukcesów przyszłym sportowcom! W imieniu dyrektora zespołu składamy piękne podziękowania za przygotowanie uroczystości, uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz Pani Dyrektor Domu Kultury w Górze, Pani dyrektor SP nr 1 w Górze, Panu Arkadiuszowi Gustawowi, Panu Adrianowi Kasprzakowi i Panom strażakom za ład i porządek na parkingach oraz kierowanie ruchem. Dziękujemyhttps://goo.gl/photos/69kxUvquy5CDNsW58

Comments