Aktualności‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2021 r.

opublikowane: 3 gru 2021, 13:18 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 3 gru 2021, 13:19 ]

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąp i w terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 10 grudnia 2021 r.(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5

 

UWAGA

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

Comments