Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

opublikowane: 30 wrz 2020, 07:15 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 30.09.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów, wyposażenia
i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

                                                                                             Leszek Stecki

                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                             w Witoszycach

 

Comments