Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania

opublikowane: 30 wrz 2020, 01:14 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 30 wrz 2020, 01:17 ]

Witoszyce, dnia 30.09.2020


                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania

Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych”


Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono
4 oferty. Po przeanalizowaniu ofert komisja stwierdza, że żadna z ofert nie spełnia wymogów dotyczących zapytania ofertowego.

Uzasadnienie 1 oferta brak wymaganych dokumentów, 3 oferty niezgodny załącznik 1B. W związku z tym postępowanie o udzielenie zamówienia „Zakup i dostawę wyposażenia - pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych” zostaje unieważnione.                                                                                                                    Leszek Stecki

                                                    Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                    w Witoszycach

 Comments