Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Posiłek w szkole i w domu” zakup wyposażenia

opublikowane: 25 wrz 2020, 08:38 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 25.09.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
na wykonanie zadania   „Posiłek w szkole i w domu” zakup wyposażenia

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez:

Paweł Bachowski reprezentowany przez Izabelę Skotnik, Hurtownia Robin, ul. Łączna 39 41-303  Dąbrowa Górnicza zaoferowana cena 7388,82 zł brutto

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1. Monika Sot, Grupa MAC, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce zaoferowana cena 10922,31  zł brutto

2. Paweł Bachowski reprezentowany przez Izabelę Skotnik, Hurtownia Robin, ul. Łączna 39 41-303  Dąbrowa Górnicza zaoferowana cena 7388,82 zł brutto

3. Marzena Nowicka działająca w imieniu Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46 93-428 Łódź  zaoferowana cena 9063,54 zł brutto

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                     


                                                                                                                   Leszek Stecki

                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                 w Witoszycach

 

 

 

 

Comments