Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 6 paź 2020, 05:54 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 06.10.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów i  usług
 związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

                                                                                                Leszek Stecki

                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                         w Witoszycach

Comments