Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na „Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

opublikowane: 6 paź 2020, 05:19 przez witoszyce szkola

Witoszyce, dnia 05.10.2020

 

                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na
 „Zakup materiałów i  wyposażenia
 związanych z realizacją zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły dwie oferty.  Żadna oferta nie spełniała wymogów zapytania  ofertowego
w punkcie dotyczącym terminu realizacji zamówienia, zbyt długi okres realizacji lub okres realizacji nie oznaczony (na niektóre towary).  W związku
z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje   unieważnione.

                                                                                                     Leszek Stecki

                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
                                                                                                     w Witoszycach

Comments