Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy oleju opałowego”

opublikowane: 7 paź 2016, 04:43 przez witoszyce szkola

ZSPIP W 26.6.2016                          

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy oleju opałowego”

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty, jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1 złożoną przez:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

ul. Sławoszewska 2b,

63-220 Kotlin,

zaoferowana cena 64 599,60 zł brutto

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

1. Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin, zaoferowana cena 64 599,60zł brutto

2. ZAMETEX Sp. zoo., ul. Kąkolewska 20, 64-100 Leszno,

 zaoferowana cena 67 340,00 zł brutto

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

                                                                                                          Leszek Stecki

                                                                                                                 Dyrektor

                                                    Zespołu Szkoła Podstawowa

                                                      i Przedszkole w Witoszycach

 

Comments