Informacja o wyniku postępowania

opublikowane: 19 lut 2021, 02:56 przez witoszyce szkola

Informacja o wyniku  postępowania 

„Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudniających w Zespole Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Witoszycach”

Informujemy, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 4, złożoną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ul Chłodna 52,  00-872 Warszawa

Oferta uzyskała najwyższą ocenę równą 91,5 pkt.

Zapraszamy do podpisania umowy.

ZESTAWIENIE I OCENA OFERT

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Ocena oferty

1

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

 

72,2  pkt.

2

Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

 

52,14 pkt.

3

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24

04-133 Warszawa

57,9 pkt.

4

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,

ul Chłodna 52, 

00-872 Warszawa

 

91,5 pkt.

5

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa 

 

56,9 pkt.

 Odrzucone zostały dwie oferty:

1.      BNP Paribas Towarzystwo  Funduszy Inwestycyjnych SA., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

2.      AXA TFI SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

ze względu na złożenie ofert po wyznaczonym terminie.

 

 Z poważaniem:

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                              Zespołu Szkoła Podstawowa

                                                                                              i  Przedszkole w Witoszycach

Comments