Wyniki zamówień

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Demontaż, zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,

opublikowane: 31 maj 2021, 05:08 przez witoszyce szkola


Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przesiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAREX” S.C. Jarek Marek, Jarek Marcin, ul. Armii Polskiej 2a, 56-200 Góra

zaoferowana cena 3 296,40 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra 

zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 28 kwi 2021, 00:48 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 kwi 2021, 02:31 ]

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.

Wszystkie  wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigródzaoferowana cena 1 123,69 zł brutto

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowe AFLA, Krzysztof Przybylski, Gostyńska 41, 64-000 Kościan

zaoferowana cena 1 383,92 zł brutto.

 

Oferta nr 2: INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigród

zaoferowana cena 1 123,69 zł brutto.

 

Oferta nr 3: BIURIMEX  Sp. z o.o., ul. Narutowicza 81, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 2 545,00 zł brutto.

 

Oferta nr 4: BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70, 028 Szczecin

zaoferowana cena 1 258,29 zł brutto.

 

Ofertanr 5: AM OFFICE, Austriacka 8, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 539,96 zł brutto.

 

Oferta nr 6: PRINTNONSTOP FLEET Sp. z o. o., ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lubin

zaoferowana cena 1 297,11 zł brutto.

 

Oferta nr 7: „WELL done”, Kobyłczyce 108a, 42-244 Mstów

zaoferowana cena 1 030,74 zł brutto.

Oferta nr 7 została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych
w zaproszeniu załączników oraz oferta nie podpisana.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 28 kwi 2021, 00:31 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Wszystkie wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 3 złożoną przez 

Biuro Partner s. c. ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno zaoferowana cena 1 293,53 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Biuro Serwis, ul. Ks. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

zaoferowana cena 1 399,00 zł brutto.

 

Oferta nr 2: BIURIMEX  Sp. z o.o., ul. Narutowicza 81, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 699,35 zł brutto.

 

Oferta nr 3: Biuro Partner s. c. ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 293,53 zł brutto.

 

Ofertanr 4: AM OFFICE, Austriacka 8, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 340,95 zł brutto.

 

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowe AFLA, ul. Gostyńska 41,  64-000 Kościan

zaoferowana cena 1 427,50 zł brutto.

 

Oferta nr 6: INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigród

zaoferowana cena 1 584,34 zł brutto.

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 26 kwi 2021, 10:21 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

LP SERWIS Sp.  z o.o, Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica zaoferowana cena 1 987,57 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : HENRY Izabela Stefaniak, Psarskie ul. Sikorskiego 32, 63-100 Śrem

zaoferowana cena 2 380,45 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: LP SERWIS Sp.  z o.o, Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica 

zaoferowana cena 1 987,57 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1-4 of 4