Wyniki zamówień

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawę gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r”.

opublikowane: 26 lis 2022, 03:35 przez witoszyce szkola

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

 „Przygotowanie i dostawę gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r”.


Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły ……2…… oferty:

Zestawienie uzyskanych ofert w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

 

 

Waykiki Waldemar Zawidzki

Ul. Narutowicza 119

64-100 Leszno

 

cena brutto za 1 posiłek……8,40………zł

w tym:

- „wsad do kotła” …...4,54……………... zł

- pozostałe koszty  …3,86……………. zł

 

2

 

 

ELOWAY Sp. z o.o

Ul. Tadeusza Rejtana 122/2

64-100 Leszno

 

cena brutto za 1 posiłek……10,47……zł

w tym:

- „wsad do kotła” …...……6,48………... zł

- pozostałe koszty ……….3,99…………. zł

 

 
Informuję Państwa, iż wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr …1……, złożoną przez:

Waykiki Waldemar Zawidzki, ul. Narutowicza 119, 64-100 Leszno

z ceną …8,40 zł…….. brutto za 1 posiłek w złotych.

 

Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Z w/w wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                          Zespołu Szkoła Podstawowa

                                                                                                              i Przedszkole w Witoszycach

     

                                                                                                                        mgr Leszek Stecki

 

Witoszyce, 2022.11.25

Dotyczy postępowania w ramach zadania „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 21 paź 2022, 02:25 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 21 paź 2022, 02:27 ]


Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dotyczy postępowania  w ramach zadania „Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””Przedmiot  zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest Zakup książek ” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”” wg załacznika A  (zakup książek –przedszkole).

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.      Strefa Kreatywności Justyna Fus, ul. Raki 247, 37-110 Żołynia

cena brutto -689,83 zł

2.      Books Sp. zoo Żychlin ul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto

cena brutto– 474,04 zł.

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie i były zgodne z warunkami ogłoszenia.

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez

Books Sp. zoo Żychlin ul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto – 474,04 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Dotyczy postępowania w ramach „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 5 paź 2022, 03:54 przez witoszyce szkola


Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Dotyczy postępowania
w ramach
Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

 

 

Przedmiot zamówienia„Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki”został podzielony na 3 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A (zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej), B (zakup książek do biblioteki szkolnej – szkoła podstawowa) C (zakup książek –przedszkole).

 

 

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Nie wpłynęła żadna oferta

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       Firma Usługowo Handlowa „ Wielka Księga” Łukasz Suchecki

cena brutto -217,20 zł

2.       Books Sp. zoo Żychlinul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto

cenabrutto– 191,96 zł

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie i były zgodne z warunkami ogłoszenia.

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez

Books Sp. zoo Żychlinul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto – 191,96 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       Firma Usługowo Handlowa „ Wielka Księga” Łukasz Suchecki

2.       Books Sp. zoo Żychlinul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie, w ofercie nr 2 nie wyceniono wszystkich pozycji.

Umowa nie może zostać podpisana ze względu na kwotę ofert przewyższającą środki jakie mogą zostać przeznaczone na ten cel.

 

Dotyczy postępowania w ramach „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 12 wrz 2022, 00:22 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 12 wrz 2022, 00:25 ]
Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dotyczy postępowania
w ramach
Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

 

 

Przedmiot zamówienia„Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki”został podzielony na 3 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A (zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej), B (zakup książek do biblioteki szkolnej – szkoła podstawowa) C (zakup książek –przedszkole).

 

Wszystkie oferty spłynęły w wyznaczonym terminie i spełniły wymogi formalne.

 

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1ofertę.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo – cena brutto 2 460,00 zł

2.        

Zaproponowana przez Firmę kwota przewyższa środki jakimi dysponuje zamawiający.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo

cena brutto 2 858,10 zł

2.       F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 390,22 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez: 

 

F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 390,22 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo

cena brutto 2 591,40 zł

2.       F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 350,96 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez: 

 

F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 350,96 złZe wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy V postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 20 maj 2022, 02:57 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 20 maj 2022, 03:01 ]Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został zawarty
w załączniku A

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1 X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaułek Drozdowy 2

77-1—Bytów

                    2 New Life Property Sp. z.o.o, Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa

 

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie, oferty są zgodne z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

 

X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaułek Drozdowy 2

77-1—Bytów  zaoferowana cena 3900.00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy IVogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 19 sty 2022, 06:23 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 19 sty 2022, 06:24 ]

Dotyczy IV ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-B.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 5ofert.

1.     X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 
cena brutto 6634,80 zł

2.     CHEC- SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

Cena brutto 9140,13 zł

3.     SERVECOM.plSp zoo Sp. K., ul Kopernika 2, 42-217 Częstochowa

Cena brutto 9399,00 zł

4.     MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena brutto 10590,05 zł

5.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

Cena brutto 10572,95

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez: 

X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 
cena brutto 6634,80 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.     CHEC- SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

cena brutto 14 700,00 zł

2.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

cena brutto 5378,15 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez: 

 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

cena brutto 5378,15 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 13 gru 2021, 03:42 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 13 gru 2021, 05:15 ]

Dotyczy III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-B.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 31 878,90 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 


Dotyczy II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 7 gru 2021, 00:48 przez witoszyce szkola

                           
Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 4 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-D.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 16 929,40 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 433,65

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 19 894,00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część D

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC  S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana 10 572,95 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 30 lis 2021, 05:42 przez witoszyce szkola


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 5 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-E.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1.     RW MUSIC Ryszard Walus ul. Lipowa 22, 63-900 Rawicz

 

Ofertawpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszeni.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

RW MUSIC Ryszard Walus ul. Lipowa 22, 63-900 Rawicz  zaoferowana cena: 12 170,00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część D

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część E

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

2.     Moje BambinoSp z o.o. Sp. K ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie. Oferta nr 1 została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników .

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

 

1.     Moje BambinoSp z o.o. Sp. K ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź zaoferowana cena 10 550,00 zł

 

Oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Demontaż, zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,

opublikowane: 31 maj 2021, 05:08 przez witoszyce szkola


Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przesiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAREX” S.C. Jarek Marek, Jarek Marcin, ul. Armii Polskiej 2a, 56-200 Góra

zaoferowana cena 3 296,40 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra 

zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1-10 of 13