Wyniki zamówień

Dotyczy postępowania w ramach „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 12 wrz 2022, 00:22 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 12 wrz 2022, 00:25 ]
Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dotyczy postępowania
w ramach
Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

 

 

Przedmiot zamówienia„Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki”został podzielony na 3 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A (zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej), B (zakup książek do biblioteki szkolnej – szkoła podstawowa) C (zakup książek –przedszkole).

 

Wszystkie oferty spłynęły w wyznaczonym terminie i spełniły wymogi formalne.

 

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1ofertę.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo – cena brutto 2 460,00 zł

2.        

Zaproponowana przez Firmę kwota przewyższa środki jakimi dysponuje zamawiający.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo

cena brutto 2 858,10 zł

2.       F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 390,22 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez: 

 

F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 390,22 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo

cena brutto 2 591,40 zł

2.       F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 350,96 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez: 

 

F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 350,96 złZe wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy V postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 20 maj 2022, 02:57 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 20 maj 2022, 03:01 ]Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został zawarty
w załączniku A

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1 X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaułek Drozdowy 2

77-1—Bytów

                    2 New Life Property Sp. z.o.o, Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa

 

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie, oferty są zgodne z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

 

X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaułek Drozdowy 2

77-1—Bytów  zaoferowana cena 3900.00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy IVogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 19 sty 2022, 06:23 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 19 sty 2022, 06:24 ]

Dotyczy IV ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-B.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 5ofert.

1.     X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 
cena brutto 6634,80 zł

2.     CHEC- SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

Cena brutto 9140,13 zł

3.     SERVECOM.plSp zoo Sp. K., ul Kopernika 2, 42-217 Częstochowa

Cena brutto 9399,00 zł

4.     MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena brutto 10590,05 zł

5.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

Cena brutto 10572,95

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez: 

X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 
cena brutto 6634,80 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.     CHEC- SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

cena brutto 14 700,00 zł

2.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

cena brutto 5378,15 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez: 

 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

cena brutto 5378,15 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 13 gru 2021, 03:42 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 13 gru 2021, 05:15 ]

Dotyczy III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-B.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 31 878,90 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 


Dotyczy II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 7 gru 2021, 00:48 przez witoszyce szkola

                           
Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 4 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-D.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 16 929,40 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 433,65

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 19 894,00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część D

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC  S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana 10 572,95 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 30 lis 2021, 05:42 przez witoszyce szkola


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 5 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-E.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1.     RW MUSIC Ryszard Walus ul. Lipowa 22, 63-900 Rawicz

 

Ofertawpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszeni.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

RW MUSIC Ryszard Walus ul. Lipowa 22, 63-900 Rawicz  zaoferowana cena: 12 170,00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część D

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część E

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

2.     Moje BambinoSp z o.o. Sp. K ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie. Oferta nr 1 została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników .

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

 

1.     Moje BambinoSp z o.o. Sp. K ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź zaoferowana cena 10 550,00 zł

 

Oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Demontaż, zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,

opublikowane: 31 maj 2021, 05:08 przez witoszyce szkola


Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przesiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAREX” S.C. Jarek Marek, Jarek Marcin, ul. Armii Polskiej 2a, 56-200 Góra

zaoferowana cena 3 296,40 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra 

zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 28 kwi 2021, 00:48 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 kwi 2021, 02:31 ]

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.

Wszystkie  wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigródzaoferowana cena 1 123,69 zł brutto

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowe AFLA, Krzysztof Przybylski, Gostyńska 41, 64-000 Kościan

zaoferowana cena 1 383,92 zł brutto.

 

Oferta nr 2: INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigród

zaoferowana cena 1 123,69 zł brutto.

 

Oferta nr 3: BIURIMEX  Sp. z o.o., ul. Narutowicza 81, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 2 545,00 zł brutto.

 

Oferta nr 4: BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70, 028 Szczecin

zaoferowana cena 1 258,29 zł brutto.

 

Ofertanr 5: AM OFFICE, Austriacka 8, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 539,96 zł brutto.

 

Oferta nr 6: PRINTNONSTOP FLEET Sp. z o. o., ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lubin

zaoferowana cena 1 297,11 zł brutto.

 

Oferta nr 7: „WELL done”, Kobyłczyce 108a, 42-244 Mstów

zaoferowana cena 1 030,74 zł brutto.

Oferta nr 7 została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych
w zaproszeniu załączników oraz oferta nie podpisana.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 28 kwi 2021, 00:31 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Wszystkie wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 3 złożoną przez 

Biuro Partner s. c. ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno zaoferowana cena 1 293,53 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Biuro Serwis, ul. Ks. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

zaoferowana cena 1 399,00 zł brutto.

 

Oferta nr 2: BIURIMEX  Sp. z o.o., ul. Narutowicza 81, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 699,35 zł brutto.

 

Oferta nr 3: Biuro Partner s. c. ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 293,53 zł brutto.

 

Ofertanr 4: AM OFFICE, Austriacka 8, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 340,95 zł brutto.

 

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowe AFLA, ul. Gostyńska 41,  64-000 Kościan

zaoferowana cena 1 427,50 zł brutto.

 

Oferta nr 6: INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigród

zaoferowana cena 1 584,34 zł brutto.

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 26 kwi 2021, 10:21 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

LP SERWIS Sp.  z o.o, Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica zaoferowana cena 1 987,57 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : HENRY Izabela Stefaniak, Psarskie ul. Sikorskiego 32, 63-100 Śrem

zaoferowana cena 2 380,45 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: LP SERWIS Sp.  z o.o, Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica 

zaoferowana cena 1 987,57 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1-10 of 10