Dotyczy III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 13 gru 2021, 03:42 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 13 gru 2021, 05:15 ]
Dotyczy III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-B.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 31 878,90 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 


Comments