Dotyczy II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 7 gru 2021, 00:48 przez witoszyce szkola

                           
Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 4 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-D.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 16 929,40 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 433,65

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana cena: 19 894,00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część D

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

GRUPA MAC  S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce  zaoferowana 10 572,95 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Comments