Dotyczy IVogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 19 sty 2022, 06:23 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 19 sty 2022, 06:24 ]
Dotyczy IV ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 2 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-B.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 5ofert.

1.     X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 
cena brutto 6634,80 zł

2.     CHEC- SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

Cena brutto 9140,13 zł

3.     SERVECOM.plSp zoo Sp. K., ul Kopernika 2, 42-217 Częstochowa

Cena brutto 9399,00 zł

4.     MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Cena brutto 10590,05 zł

5.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

Cena brutto 10572,95

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez: 

X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów 
cena brutto 6634,80 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.     CHEC- SPORT Anna Chęć, ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

cena brutto 14 700,00 zł

2.     GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

cena brutto 5378,15 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez: 

 

GRUPA MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

cena brutto 5378,15 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Comments