Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Demontaż, zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach,,

opublikowane: 31 maj 2021, 05:08 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przesiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAREX” S.C. Jarek Marek, Jarek Marcin, ul. Armii Polskiej 2a, 56-200 Góra

zaoferowana cena 3 296,40 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: PHU „CAR” Cecylia Rawlukil. Podwale 34, 56-200 Góra 

zaoferowana cena 3 198,00 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Comments