Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawę gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r”.

opublikowane: 26 lis 2022, 03:35 przez witoszyce szkola

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

 „Przygotowanie i dostawę gorących dwudaniowych posiłków oraz naczyń jednorazowych, w tym sztućców osobom uprawnionym w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Góra w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r”.


Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły ……2…… oferty:

Zestawienie uzyskanych ofert w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

 

 

Waykiki Waldemar Zawidzki

Ul. Narutowicza 119

64-100 Leszno

 

cena brutto za 1 posiłek……8,40………zł

w tym:

- „wsad do kotła” …...4,54……………... zł

- pozostałe koszty  …3,86……………. zł

 

2

 

 

ELOWAY Sp. z o.o

Ul. Tadeusza Rejtana 122/2

64-100 Leszno

 

cena brutto za 1 posiłek……10,47……zł

w tym:

- „wsad do kotła” …...……6,48………... zł

- pozostałe koszty ……….3,99…………. zł

 

 
Informuję Państwa, iż wskazano jako najkorzystniejszą ofertę nr …1……, złożoną przez:

Waykiki Waldemar Zawidzki, ul. Narutowicza 119, 64-100 Leszno

z ceną …8,40 zł…….. brutto za 1 posiłek w złotych.

 

Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Z w/w wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                          Zespołu Szkoła Podstawowa

                                                                                                              i Przedszkole w Witoszycach

     

                                                                                                                        mgr Leszek Stecki

 

Witoszyce, 2022.11.25

Comments