Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy papieru i materiałów biurowych do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 28 kwi 2021, 00:31 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Wszystkie wpłynęły w wyznaczonym terminie.

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 3 złożoną przez 

Biuro Partner s. c. ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno zaoferowana cena 1 293,53 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Biuro Serwis, ul. Ks. Warszawskiego 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

zaoferowana cena 1 399,00 zł brutto.

 

Oferta nr 2: BIURIMEX  Sp. z o.o., ul. Narutowicza 81, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 699,35 zł brutto.

 

Oferta nr 3: Biuro Partner s. c. ul. Fabryczna 11, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 293,53 zł brutto.

 

Ofertanr 4: AM OFFICE, Austriacka 8, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 340,95 zł brutto.

 

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowe AFLA, ul. Gostyńska 41,  64-000 Kościan

zaoferowana cena 1 427,50 zł brutto.

 

Oferta nr 6: INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigród

zaoferowana cena 1 584,34 zł brutto.

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Comments