Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy środków czystości do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 26 kwi 2021, 10:21 przez witoszyce szkola

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

 Obydwie wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

LP SERWIS Sp.  z o.o, Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica zaoferowana cena 1 987,57 zł brutto.

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : HENRY Izabela Stefaniak, Psarskie ul. Sikorskiego 32, 63-100 Śrem

zaoferowana cena 2 380,45 zł brutto.

 

 

Oferta nr 2: LP SERWIS Sp.  z o.o, Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica 

zaoferowana cena 1 987,57 zł brutto.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Comments