Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach”

opublikowane: 28 kwi 2021, 00:48 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 28 kwi 2021, 02:31 ]

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.

Wszystkie  wpłynęły w wyznaczonym terminie

W  przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigródzaoferowana cena 1 123,69 zł brutto

Wskazana oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia, zawiera najniższą cenę wśród złożonych ofert.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Handlowe AFLA, Krzysztof Przybylski, Gostyńska 41, 64-000 Kościan

zaoferowana cena 1 383,92 zł brutto.

 

Oferta nr 2: INNE Mateusz Gierlik, ul. Bolesława Prusa 8a, 55-140 Żmigród

zaoferowana cena 1 123,69 zł brutto.

 

Oferta nr 3: BIURIMEX  Sp. z o.o., ul. Narutowicza 81, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 2 545,00 zł brutto.

 

Oferta nr 4: BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70, 028 Szczecin

zaoferowana cena 1 258,29 zł brutto.

 

Ofertanr 5: AM OFFICE, Austriacka 8, 64-100 Leszno

zaoferowana cena 1 539,96 zł brutto.

 

Oferta nr 6: PRINTNONSTOP FLEET Sp. z o. o., ul. Zawieprzycka 8L, 20-228 Lubin

zaoferowana cena 1 297,11 zł brutto.

 

Oferta nr 7: „WELL done”, Kobyłczyce 108a, 42-244 Mstów

zaoferowana cena 1 030,74 zł brutto.

Oferta nr 7 została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych
w zaproszeniu załączników oraz oferta nie podpisana.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Comments