Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 30 lis 2021, 05:42 przez witoszyce szkola


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wyposażenia w ramach programu„Laboratoria przyszłości 

 

Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został podzielony na 5 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A-E.

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

 

1.     RW MUSIC Ryszard Walus ul. Lipowa 22, 63-900 Rawicz

 

Ofertawpłynęły w wyznaczonym terminie,oferta jest zgodna z warunkami ogłoszeni.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

RW MUSIC Ryszard Walus ul. Lipowa 22, 63-900 Rawicz  zaoferowana cena: 12 170,00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część D

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

 Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, jednak została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników.

 

Część E

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.     Grupa Mac S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

2.     Moje BambinoSp z o.o. Sp. K ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie. Oferta nr 1 została odrzucona ze względu na braki formalne  – oferta niekompletna brak określonych w zaproszeniu załączników .

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2 złożoną przez 

 

1.     Moje BambinoSp z o.o. Sp. K ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź zaoferowana cena 10 550,00 zł

 

Oferta jest zgodna z warunkami ogłoszenia.

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Comments