Dotyczy postępowania w ramach zadania „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 21 paź 2022, 02:25 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 21 paź 2022, 02:27 ]

Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dotyczy postępowania  w ramach zadania „Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””Przedmiot  zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest Zakup książek ” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”” wg załacznika A  (zakup książek –przedszkole).

 

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.      Strefa Kreatywności Justyna Fus, ul. Raki 247, 37-110 Żołynia

cena brutto -689,83 zł

2.      Books Sp. zoo Żychlin ul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto

cena brutto– 474,04 zł.

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie i były zgodne z warunkami ogłoszenia.

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez

Books Sp. zoo Żychlin ul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto – 474,04 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Comments