Dotyczy postępowania w ramach „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 12 wrz 2022, 00:22 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 12 wrz 2022, 00:25 ]Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dotyczy postępowania
w ramach
Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

 

 

Przedmiot zamówienia„Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki”został podzielony na 3 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A (zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej), B (zakup książek do biblioteki szkolnej – szkoła podstawowa) C (zakup książek –przedszkole).

 

Wszystkie oferty spłynęły w wyznaczonym terminie i spełniły wymogi formalne.

 

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1ofertę.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo – cena brutto 2 460,00 zł

2.        

Zaproponowana przez Firmę kwota przewyższa środki jakimi dysponuje zamawiający.

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo

cena brutto 2 858,10 zł

2.       F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 390,22 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez: 

 

F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 390,22 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       U Bogusza, Daniel Boguszewski, Kazimierówka 4, 16-404 Jeleniowo

cena brutto 2 591,40 zł

2.       F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 350,96 zł

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez: 

 

F.H.U WIELKA KSIĘGA Łukasz Suchecki, Siedlnica 127, 67-400 Wschowa

cena brutto 2 350,96 złZe wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
Comments