Dotyczy postępowania w ramach „Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

opublikowane: 5 paź 2022, 03:54 przez witoszyce szkola

Zadanie finansowane w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz kierunek interwencji 3.2. „ Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i Pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Dotyczy postępowania
w ramach
Zakup  książek i elementów wyposażenia do biblioteki” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025””

 

 

Przedmiot zamówienia„Zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki”został podzielony na 3 części, których zakres wyspecyfikowano odpowiednio w załącznikach A (zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej), B (zakup książek do biblioteki szkolnej – szkoła podstawowa) C (zakup książek –przedszkole).

 

 

Zamawiający odrębnie dla każdej z części dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część A

Nie wpłynęła żadna oferta

 

Część B

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       Firma Usługowo Handlowa „ Wielka Księga” Łukasz Suchecki

cena brutto -217,20 zł

2.       Books Sp. zoo Żychlinul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto

cenabrutto– 191,96 zł

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie i były zgodne z warunkami ogłoszenia.

 

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 2  złożoną przez

Books Sp. zoo Żychlinul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto – 191,96 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Część C

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1.       Firma Usługowo Handlowa „ Wielka Księga” Łukasz Suchecki

2.       Books Sp. zoo Żychlinul. Tuliszkowska 14D, 65-571 Stare Miasto

Oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie, w ofercie nr 2 nie wyceniono wszystkich pozycji.

Umowa nie może zostać podpisana ze względu na kwotę ofert przewyższającą środki jakie mogą zostać przeznaczone na ten cel.

 

Comments