Dotyczy V postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

opublikowane: 20 maj 2022, 02:57 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 20 maj 2022, 03:01 ]Przedmiot zamówienia na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” został zawarty
w załączniku A

 

Informujemy Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

1 X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaułek Drozdowy 2

77-1—Bytów

                    2 New Life Property Sp. z.o.o, Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa

 

 

Oferta wpłynęły w wyznaczonym terminie, oferty są zgodne z warunkami ogłoszenia.

W  postępowaniu jako najkorzystniejszą wskazano ofertę nr 1  złożoną przez 

 

X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaułek Drozdowy 2

77-1—Bytów  zaoferowana cena 3900.00 zł

 

Ze wskazanym wykonawcą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Comments