Aktualności‎ > ‎

Rekrutacja do przedszkola

opublikowane: 15 lut 2021, 02:03 przez witoszyce szkola
 Harmonogram czynności w postępowaniu   
  rekrutacyjnym oraz uzupełniającym 
  do przedszkola na rok szkolny 2021/2022


15.02.2021r.–5.03.2021r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 8.03.2021r.–19.03.2021r. 

– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art.20 t ust.7 ustawy

   23.03.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24.03.2021. – 31.03.2021r.– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
02.04.2021r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
                                           
                                                 Harmonogram
                            w postępowaniu uzupełniającym

  1.06.2021r.–8.06.2021r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
9.06.2020r.–14.06.2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art.20 t ust.7 ustawy
15.06.2021r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 16.06.2021r. –18.06.2021r. 

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.06.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychZałączniki do pobrania w zakładce Rekrutacja.


Comments