Aktualności‎ > ‎

Ruszyły zajęcia w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra”

opublikowane: 8 mar 2018, 05:22 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 8 mar 2018, 10:43 ]


ProjektKompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra

nr RPDS.10.02.01-02-0074/17

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020.współfinansowany ze środków Unii Europejskiej


Projekt ma za zadanie rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji kluczowych. W styczniu została przeprowadzona rekrutacja uczestników na zajęcia. Od lutego rozpoczęły się zajęcia. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, terapia pedagogiczna, logopedia, koło teatralne, koło artystyczne, zajęcia z języka angielskiego.  Realizacja projektu przewiduje także wycieczki edukacyjne.

Projekt umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań czy też wyrównywanie dysproporcji pomiędzy uczniami.                                                                                                           Biuro projektu 56-200 Góra ul. Podwale24/6 tel. 604 881 760ĉ
witoszyce szkola,
8 mar 2018, 10:29
Comments