Aktualności‎ > ‎

,,STOP pożarom traw”

opublikowane: 27 mar 2017, 12:36 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 27 mar 2017, 12:42 ]

 

       Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Nie inaczej jest na terenie powiatu górowskiego.  Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

       Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

       Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu. Duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków.

       Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając. Pożary niszczą także faunę. W płomieniach giną małe zwierzęta, niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. Ponadto ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

       Niestety problem wypalania traw i nieużytków powraca co roku. Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione. Mówi o tym m.in. ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. Dla sprawców pożarów grożą surowe kary. Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, która może wynosić do 5000 zł. Kodeks karny jest jeszcze surowszy i przewiduje nawet karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

 

Opracował:

Oficer Prasowy

 

mł. bryg. mgr Marcin Klefas

 

Ċ
witoszyce szkola,
27 mar 2017, 12:36
Comments