Aktualności‎ > ‎

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2021 r.

opublikowane: 16 maj 2021, 23:49 przez witoszyce szkola

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 7 czerwca 2021 r.oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 18czerwca 2021 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającejz przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

 

UWAGA

 

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

 

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

 

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

ĉ
witoszyce szkola,
16 maj 2021, 23:49
Comments