Aktualności‎ > ‎

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2022 r.

opublikowane: 17 maj 2022, 06:16 przez witoszyce szkola

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 9 czerwca 2022 r.oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 17czerwca 2022 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającejz przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

 

UWAGA

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

 

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

 

Comments