Aktualności‎ > ‎

XVIII MIĘDZYWOJEWÓDZKI GÓROWSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

opublikowane: 13 sty 2018, 08:04 przez witoszyce szkola

REGULAMIN
XVIII MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO
GÓROWSKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
pod hasłem "Rok dla Niepodległej"

w roku szkolnym 2017/2018 organizowanego przez
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego
w Górze

 1. W konkursie może wziąć udział uczeń klasy IV-VI szkoły podstawowej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
 2. Konkurs przebiega dwuetapowo:
  1. etap szkolny,
  2. etap finałowy.
 3. Uczeń przygotowuje prace na temat "Rok dla Niepodległej". Praca może być wykonana  w postaci animacji komputerowej, prezentacji lub projektu plakatu itp. 
 4. Ocenie podlegają tylko samodzielne prace uczniów dostarczone wyłącznie na płytach CD wraz z pisemną dokumentacją - druk zgłoszenia. Jeden uczeń może dostarczyć tylko jedną pracę.
 5. Komisje szkolne powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji powinien wchodzić dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły, nauczyciel informatyki, inne osoby powołane przez dyrektora szkoły.
 6. Do etapu finałowego komisja szkolna typuje najlepsze prace. Liczba wytypowanych prac jest dowolna (wg zasady 1 uczeń - 1 praca). Nie dopuszcza się do zakwalifikowania prac grupowych.
 7. Komisja szkolna przesyła protokół z eliminacji szkolnych wraz z wytypowanymi pracami (CD ROM wraz z dokumentacją) do Powiatowej Komisji Konkursu Informatycznego na adres Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Górze.
 8. O zakwalifikowaniu uczestnika do eliminacji finałowych decyduje Powiatowa Komisja Konkursowa.

Terminy:

 1. Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach do dnia 2 marca 2018 roku.
 2. Prace należy dostarczyć do dnia 5 marca 2018 r. do PCDNiPPP w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra - liczy się data wpływu do sekretariatu.
 3. Finał odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00. O godzinie i miejscu finału dyrektorzy szkół zakwalifikowanych uczestników zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 4. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 14.00 w PCDNiPPP w Górze.
Comments