Aktualności‎ > ‎

XVIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny on-line w roku szkolnym 2019/2020

opublikowane: 12 mar 2020, 08:04 przez witoszyce szkola
XVIII Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny on-line w roku szkolnym 2019/2020 organizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze 
Temat konkursu: „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”

Organizacja konkursu.

1. Konkurs przebiega jednoetapowo.
2. Każdy uczestnik konkursu musi mieć własne konto pocztowe.
3. Na dwa tygodnie przed planowanym konkursem zostanie uruchomiona strona testowa w linku Testy i ankiety pod nazwą - Test XVIII OGKI online.
4. Pytania konkursowe będą udostępnione dnia 20 marca 2020 r. na stronie PCDN  i PPP w Górze w godz. 10:00 - 10:30.
5. Pytania zostaną udostępnione na stronie: https://pcdn.edu.pl w linku Testy i ankiety pod nazwą - XVIII OGKI online.
6. Wyniki eliminacji finałowych zostaną opublikowane w zakładce konkursy na stronie PCDNiPPP w Górze, po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych laureata.
7. Laureatem zostaje 1 uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie dokonywanej automatycznie przez system. W przypadku wielu osób uzyskujących ten sam wynik punktowy, laureata określa się na podstawie najkrótszego czasu udzielania odpowiedzi zarejestrowanego przez system.
8. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 13.00 w PCDNiPPP w Górze.
 

Ċ
witoszyce szkola,
12 mar 2020, 08:04
Comments