Aktualności‎ > ‎

XXI Ogólnopolski Górowski Konkurs Informatyczny klas VII i VIII

opublikowane: 9 lut 2021, 12:44 przez witoszyce szkola
W załączniku dostępny regulamin XXI Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze


1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, uczniowie szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej (poza policealną) z terenu Polski.
2. Konkurs przebiega trójetapowo: ● etap szkolny, ● etap półfinałowy, ● etap finałowy.
3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
● rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego (arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, baz danych, programów graficznych, edytorów stron WWW i innych),
● rozwiązywania problemów z wykorzystaniem języków programowania (Logo, Turbo Pascal, C, Visual Basic i innych).
4. Na etapie szkolnym, uczestnik konkursu przygotowuje pracę w jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii. 5. Tematyka prac uczniów jest dowolna np. opracowanie animacji komputerowej lub projektu plakatu, gry komputerowej, programu dydaktycznego, strony WWW, symulacji komputerowej.

Termin : do dnia 26 lutego 2021

Ċ
witoszyce szkola,
9 lut 2021, 12:44
Comments