Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach podaje wykaz zaplanowanych dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022:


Wyżej wymienione terminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.