Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach podaje wykaz zaplanowanych dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019:

2 XI 2018r., 15,16,17 IV 2019r., 2 V 2019r., 17 VI 2019r.

Wyżej wymienione terminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.