Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach podaje wykaz zaplanowanych dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020:

2 I 2020, 3 I 2020, 12 VI 2020, 21,22,23 IV 2020, 1 VI 2020, 22 VI 2020.

Wyżej wymienione terminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.