Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2018 r.

opublikowane: 8 maj 2018, 14:32 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 8 maj 2018, 14:36 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 4 czerwca 2018 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury
    i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 22czerwca 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.


ĉ
witoszyce szkola,
8 maj 2018, 14:32
Comments