Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2016 r.

opublikowane: 24 lis 2016, 05:07 przez witoszyce szkola

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

·         dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpośrednio w szkołach,

·         dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury
i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

do 8 grudnia 2016 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 30 grudnia 2016 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

 

Ċ
witoszyce szkola,
24 lis 2016, 05:07
Comments