Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2017 r.

opublikowane: 28 lis 2017, 08:38 przez witoszyce szkola

Przypominamy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

w terminie od 27 listopada do 8 grudnia 2017 roku.


Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 29 grudnia 2017 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Ċ
witoszyce szkola,
28 lis 2017, 08:38
Comments