Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2019 r.

opublikowane: 21 lis 2019, 02:26 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 21 lis 2019, 11:20 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury
    i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5

w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 24 grudnia 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

ĉ
witoszyce szkola,
21 lis 2019, 11:20
Comments