Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

opublikowane: 5 paź 2020, 05:18 przez witoszyce szkola   [ zaktualizowane 5 paź 2020, 05:19 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi:

 

·         za okres IX - X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.

·         za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.

(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

 

W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia
2020 r.

 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:

 W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.


ĉ
witoszyce szkola,
5 paź 2020, 05:20
Comments