Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2021 r.

opublikowane: 3 gru 2021, 13:17 przez witoszyce szkola

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpiw terminie do 31 grudnia 2021 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 10 grudnia 2021 r.(do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składaćw Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5

 

UWAGA

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)


i podpis wnioskodawcy

 

Comments