Komunikaty‎ > ‎

Stypendium szkolne w roku 2021/2022 w Gminie Góra

opublikowane: 23 sie 2021, 04:57 przez witoszyce szkola

     Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy
w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce URZĄD MIASTA
I GMINY W GÓRZE -ZAŁATWIANIE SPRAW - EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl/

 

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwoty528,00 zł netto, a od 01.01.2022 r. kwoty600,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

 

 

 

 

ĉ
witoszyce szkola,
23 sie 2021, 04:57
Comments