Komunikaty‎ > ‎

Stypendium w roku szkolnym 2017/18 w gminie Góra

opublikowane: 29 sie 2017, 13:54 przez witoszyce szkola

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce wykaz świadczonych usług: www.bip.gora.com.pl.

 

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 514,00 zł netto). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Ċ
witoszyce szkola,
29 sie 2017, 13:54
Comments