KIEROWNICY I  DYREKTORZY SZKOŁY

w LATACH  1945-2007

 

 

* Michał Janczukowicz (kierownik)                                 od 1 września 1946 do 1 grudnia 1949 r.

* Bronisław Anklewicz                                                     od 1 grudnia 1949 do 31 sierpnia 1965 r.  

* mgr Józef Stadnik                                                           od 1 września 1965 do 31 sierpnia 1973 r.

* Bolesław Wołowicz                                                          od 1 września 1973 do 31 sierpnia 1976 r.

* Teresa Połaniecka                                                          od 1 września 1976 do 31 sierpnia 1982 r.

* mgr Leszek Linkowski (dyrektor)                               od 1 września 1982 do 31 sierpnia 1991 r.

* mgr Jan Biały (dyrektor)                                              od 1 września 1991 do 5 listopada 1991 r.

* mgr Czesława Zabłocka (dyrektor)                            od 5 listopada 1991 do 31 sierpnia 2001 r.

* mgr Beata Pona (dyrektor)                                         od 1 września 2001 do listopada 2006 r.

* mgr Czesława Zabłocka (po dyrektora)                     od listopada 2006 do 31 maja 2007 r.

* mgr Leszek Stecki (dyrektor)                                    od 1 czerwca 2007