Kadra Zespołu Szkoła i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach

Rok szkolny 2019/2020


Dyrektor szkoły – Leszek Stecki


Pracownicy Pedagogiczni:Burdziłowska Lilia – matematyka, informatyka

Czarna Barbara - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Derlat Karolina – religia, j. polski

Hołownia-Dziewic Marta – nauczyciel wychowania fizycznego

Jankowiak Monika - chemia, biologia

Kołtowska Maria – nauczyciel przedszkola

Koszacka- Gęstwa Wioletta– pedagog, zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne

Lis Daniel - edukacja dla bezpieczeństwa, technika

Łuszczak Lilla– j. polski, logopeda

Lucyna Wyszyńska– nauczyciel przedszkola

Rogasik Marzena – edukacja wczesnoszkolna

Ruszkiewicz Janusz- fizyka

Sozańska Lucyna - muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe, doradztwo zawodowe

Stecki Leszek – przyroda, informatyka

Świątkiewicz Karolina - j. niemiecki

Szylin Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Wesołowska Agnieszka – historia, WOS,wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Taler Karolina- j. angielski

Szczepaniak Weronika–  geografiaPracownicy niepedagogiczni:

Karolina Balowska – główny księgowy

Przygucka Beata – starszy referent

Leśniarek  Magda – pracownik obsługi

Marciniszyn Franciszek – pracownik obsługi

Zieja Magdalena – pracownik obsługi