Kadra Zespołu Szkoła i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach

Rok szkolny 2021/2022


Dyrektor szkoły – Leszek Stecki


Pracownicy Pedagogiczni:Burdziłowska Lilia – matematyka, informatyka

Czarna Barbara - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Derlat Karolina –  j. polski

Magdalena Banaczek -  j. polski

Joanna Spieć - logopedia

Hołownia-Dziewic Marta – nauczyciel wychowania fizycznego, biologia

Mielnik Halina - chemia

Brzoza Dorota- religia

Chociaj Magdalenia -  nauczyciel przedszkola

Anna Pieniak - nauczyciel przedszkola

Kołtowska Maria – nauczyciel przedszkola

Koszacka- Gęstwa Wioletta– pedagog, zajęcia rewalidacyjne

Lis Daniel - edukacja dla bezpieczeństwa, technika

Turkiewicz Milena– nauczyciel przedszkola

Rogasik Marzena – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Natalia Borowska– edukacja wczesnoszkolna

Ruszkiewicz Janusz- fizyka

Sozańska Lucyna - muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe, doradztwo zawodowe

Stecki Leszek – przyroda, informatyka

Szylin Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Wesołowska Agnieszka – historia, WOS,wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Taler Karolina- j. angielski, j. niemiecki

Szczepaniak Weronika–  geografiaPracownicy niepedagogiczni:

Karolina Balowska – główny księgowy

Przygucka Beata – starszy referent

Leśniarek  Magda – pracownik obsługi

Zieja Magdalena – pracownik obsługi