Kadra Zespołu Szkoła i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach

Rok szkolny 2018/2019


Dyrektor szkoły – Leszek Stecki


Pracownicy Pedagogiczni:Burdziłowska Lilia – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka

Czarna Barbara - edukacja wczesnoszkolna

Derlat Karolina – religia, j. polski

Hołownia-Dziewic Marta – nauczyciel wychowania fizycznego

Jankowiak Monika - chemia, biologia

Kołtowska Maria – nauczyciel przedszkola

Koszacka- Gęstwa Wioletta– pedagog

Lis Daniel - edukacja dla bezpieczeństwa

Łuszczak Lilla– j. polski, logopeda

Pieprzyk Ewa– nauczyciel przedszkola

Rogasik Marzena – edukacja wczesnoszkolna

Ruszkiewicz Janusz- fizyka

Sozańska Lucyna - muzyka, plastyka

Stecki Leszek – technika, informatyka

Świątkiewicz Karolina - j. niemiecki

Zmuda Mateusz – j. angielski

Szylin Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Wesołowska Agnieszka – historia, WOS

Witkowska Justyna- j. angielski

Zabłocka Czesława – przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka, geografia
Pracownicy niepedagogiczni:

Karolina Balowska – główny księgowy

Przygucka Beata – starszy referent

Leśniarek  Magda – pracownik obsługi

Marciniszyn Franciszek – pracownik obsługi

Zieja Magdalena – pracownik obsługi