Skład Rady Rodziców

2018/2019


Przewodnicząca

Malwina Banaszak


Z-ca Przewodniczącej

Marta Łuczak


Sekretarz

Anna Bobela


Skarbnik

Małgorzata Leszko