Skład Rady Rodziców

2017/2018


Przewodnicząca

Katarzyna Duchniak


Z-ca Przewodniczącej

Patrycja Wyrzykiewicz


Sekretarz

Ewa Kartnik


Skarbnik

Małgorzata Leszko